Om Tysted

Tysteds bestyrelse med revisor

Bestyrelsen er her samlet i “klublokalet” – fra venstre er det bestyrelsesmedlem Leo Smed, formand Hans Otto Kjær, sekretær Annette Kjellerup, gæst Niels Rosenvinge Lundbye, kasserer Erik Kjær og revisor Birgit Kjær. Fotografen er bestyrelsesmedlem Ole Riis.

Foreningens CVR-nummer er: 36 25 32 07