Om Tysted

Tysteds bestyrelse med revisor

Bestyrelsen er her samlet i “klublokalet” – fra venstre er det bestyrelsesmedlem Leo Smed, formand Hans Otto Kjær, sekretær Annette Kjellerup, gæst Niels Rosenvinge Lundbye, kasserer Erik Kjær og revisor Birgit Kjær. Fotografen er bestyrelsesmedlem Ole Riis.